Sema DOĞRU

Muhasebe

Şükran GÜR

Öğrenci İşleri

Gönül ÖZZEYBEK

Yardımcı Personel

Nazife TÜRK

Yardımcı Personel

Sıdıka ÖZER

Yardımcı Personel

Şevket YAVAN

Güvenlik

Hamide DIVARCI

Kantin