Radyoloji

Bu Bölümde 2015-2016 eğitim yılı için sadece 11. sınıflara kayıt alınmaktadır.

INSTRUCTORS:

Mustafa ARSLAN
Meslek Dersleri

Categories

Radyoloji ( röntgen) teknisyeni, Sağlık Bakanlığı’nca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

Radyoloji bölümü meslek dersleri Radyoloji Eğitim Laboratuvarında uygulamalı olarak işlenmektedir. Öğrencilerimize işletmelerde beceri eğitimine başlamadan önce, okulumuzda radyoloji teknisyeni becerisi kazandırmaya çalışılmakta ve kazandığı bu beceri sayesinde işletmelere kısa sürede uyum sağlaması kolaylaşmaktadır.

Meslek eğitiminin temelini oluşturan uygulama becerisini kazanan öğrencilerimiz daha öğrencilik döneminde bir radyoloji teknisyeni gibi iş üretebilme yeteneğine kısa sürede ulaşırlar. Bu özelliklerinden dolayı öğrencilerimiz mezun olur olmaz bir meslek elemanı olarak insanlığa hizmet etmektedirler.

Bahsettiğimiz kazanımlara referansımız daha önce mezun ettiğimiz radyoloji bölümünden mezun olmuş öğrencilerimiz ve şu anda işletmelerde uygulamalı eğitim alan öğrencilerimizdir.

Bizlere bu başarıyı getiren en önemli faktörlerden birisi de kurucularımızın her bölüm için gerekli olan mesleki eğitim laboratuvarlarını kurmalarıdır. Yıllarını bu mesleğe vermiş olan bir meslek eğitimcisi olarak bizlere bu güzel uygulamalı eğitim ortamını hazırlayan kurucularımıza şükranlarımı arz ediyorum. Uygulamalı yapılmayan meslek eğitimi başarılı olamayacağı gibi aynı zamanda kalıcı da olamaz.

Öğrencilerimiz aldıkları mesleki bilgi ışığında, radyasyonun olumsuz etkilerinden sağlık personelini, hastayı ve çevreyi koruma bilinci ile radyasyon güvenliğini sağlar. Radyoloji servislerinden hizmet alan hastalarımız bu bilgili personelden hizmet almanın güvenini her zaman hissederler.

Mezunlarımız yurdumuzun her köşesinde kamu ve özel hastanelerde, polikliniklerde, teşhis ve tedavi merkezlerinde aşağıda belirtilen görev çerçevesinde hizmetlerini başarı ile yürütmektedirler.

Sağlık Bakanlığının radyoloji teknisyenlerine verdiği yetki çerçevesinde klasik röntgen cihazlarının yanı sıra MRG (magnetik rezonans görüntüleme), BT (bilgisayarlı tomografi), cihazlarını kullanılırlar

Radyoterapi uzmanının ve radyasyon fizikçisinin planlamalarına göre ışın tedavi planını uygular.

Çalışma alanına giren konularda ve radyasyon güvenliği konularında hekim dışı personele eğitim verir.

Okulumuzu bitiren öğrencilerin çalışırken yüksekokulda okuma fırsatı da vardır. Öğrencilerimiz, bölümüne uygun iki yıllık meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş yapabilir ve uygun fakültelere de ek puan alarak tercihte bulunabilirler.

Ayrıca ek puan almadan üniversitelerin diğer bölümlerine lise mezunları gibi tercih yapabilirler.

 RADYOGRAFİ ÇEKME YÖNERGESİ

 • Grafinin çekiliş amacı
 • Çekilecek bölgenin grafiye hazırlanması (hasta hazırlığı)
 • Hastanın özel durumunun incelenmesi (hamile, yaralı,allerji, korkular, bölgede cisim ve pansuman var vb.)
 • Koruyucu önlemlerin alınması (film, çevre, hasta, teknisyen vb.)
 • Kumanda masasının hazırlanması (MAS, KV, buki, tüp seçimi vb.)
 • Kaset seçimi ve yerleştirme
 • Kaset (buki tepsisi), tüp, masa ve hasta ortalaması
 • Tüpe verilecek açı, FFM, merkezi ışının verilecek noktaya ayarlanması,
 • Diyafram ayarı, kılavuz ışığın söndürülmesi
 • Verilecek komut (gerekli görülürse hastaya komut talimatı yaptırılır)
 • İyi dileklerle grafinin tamamlandığını hastaya bildirme
 • Hastayı filmi nasıl alacağı hakkında bilgilendirme
TOP