Hemşirelik

Bu Bölümde 2015-2016 eğitim yılı için sadece 11. sınıflara kayıt alınmaktadır.

INSTRUCTORS:

Güzin AKTAY
Meslek Dersleri

Categories

Bu Bölümde 2015-2016 eğitim yılı için sadece 11. sınıflara kayıt alınmaktadır.

Hemşirelik Bölümü, Hemşire Yardımcılığı Bölümüne dönüştürülmüştür.

Sağlık sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hasta ve hasta yakınlarıyla en çok ilgilenen hemşirelerin tarihi dünyada 1862’de başlarken, Türkiye’de 1911’li yıllara kadar uzanıyor,Hemşireliğin tarihi, kadının şifa verici rolü ile başlar. Ancak modern anlamdaki hemşireliğin Kırım Savaşı (1854 – 1856) sırasında, Florence Nightingale (1820-1910) ile başladığı kabul edilmektedir.

Sağlık, bireylerde, zorunlu, vazgeçilmez ve hayatın her döneminde aynı önemi koruyan temel ihtiyaçlardan biridir. Bu ihtiyaca cevap veren personel içinde en önemli meslek grubu ise hemşirelerdir.

Hemşirelik; insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslektir.
Hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, özveri, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor bir meslektir. Hemşirelik, diğer mesleklerde olduğu gibi, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan hayatıyla yakından ilgili bir meslektir. Ekip çalışmasını bilen, el becerisi olan, hızlı çalışan hünerli eller ister; temelinde sevgi, saygı yatar.

TEMEL YETKİNLİKLERİ
Mesleği ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izlemek ve uygulamak
Etik kurallara bağlı kalmak
Irk,dil,din,mezhep,cins ayrımı gözetmeksizin mesleğinin gerektirdiği hasta bakımını yapmak
Hastası ile empati kurabilmek ve destek olabilmek
Düzensiz mesai saatlerinden etkilenmemek
Planlı, programlı çalışmak
Çevresine davranış ve düşünceleri ile örnek olmak
Sabırlı ,soğukkanlı, çabuk karar verme yeteneğine sahip olmak
İnsanları sevmek ve yardım etmekten hoşlanmak

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLAR
Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedirler ve görev yaptıkları sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadırlar. Özel ve resmi tüm sağlık kuruluşları, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Tıp Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Diyaliz Merkezleri, kurum/okul revirleri ve kreşler gibi pek çok kuruluşta çalışırlar.
Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü eğitiminden sonra üniversite sınavına girmeden, sınavsız dikey geçiş yapılabilecek iki yıllık meslek yüksek okulu bölümlerinden bazıları şunlardır;

Diyaliz
Elektronörofizyoloji
Engelli bakım ve rehabilitasyon
Evde hasta bakımı
Fizyoterapi
İlk ve acil yardım
İş ve uğraşı terapisi
Laborant ve veteriner sağlık
Laboratuar teknolojisi*Patoloji laboratuar teknikleri
Perfüzyon teknikleri
Sağlık kurumları işletmeciliği
Tıbbi laboratuar teknikleri
Tıbbi tanıtım ve pazarlama
Yaşlı bakım

TOP