ATT (Acil Tıp Teknisyenliği)

Bu Bölümde 2015-2016 eğitim yılı için sadece 11. sınıflara kayıt alınmaktadır.

INSTRUCTORS:

Fahriye KOÇAK
Meslek Dersleri

Categories

Bu Bölümde 2015-2016 eğitim yılı için sadece 11. sınıflara kayıt alınmaktadır.

Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Sağlık Bakım Teknisyenliği Bölümüne Dönüştürülmüştür.

ATT ‘nin tanımı: Toplumdaki birey yada bireylerin bedenen , ruhen kazaya uğraması veya hastalanması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan , yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırmasını sağlayan , Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

Günümüzde önemini koruyan her hastanede ve bölgede acil tıp servislerinin kurulmasına devam edilmektedir. Acil tıp servislerinde çalışmak üzere yetişen ATT , orta öğretimden sonra sağlık bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liseleri’nin ATT bölümünde 4 yıllık bir eğitim sonunda teknisyen olarak mezun olmakta ve hastanelerin Acil Tıp servisinde ve acil istasyonlarında görev almaktadırlar.

Amacı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile sektörün ihtiyaçları, doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Mesleğin gerektirdiği özellikler olmak isteyenlerin İnsanlara yardım etmekten hoşlanan, Dikkatli, temiz, Titiz, Soğukkanlı, Ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen, Bedence sağlam ve güçlü kişiler olmaları gerekir.

Acil Tıp Teknisyenliği dalından mezun olan öğrenciler  Hastaneler (üniversite, devlet, özel) Sağlık Ocakları Poliklinikler Komuta kontrol merkezleri Acil yardım istasyonları / ambulanslar Özel ambulans servisleri gibi alan ve pozisyonlarda görev alırlar.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Acil Tıp dalının devamı niteliğindeki veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilir. Yatay ve dikey geçişler gerçekleşir.

Acil tıp teknisyenliği bölümünden sınavsız geçişle girilebilecek 2 yıllık bölümler

 – Acil Durum ve Afet Yönetimi

 

 – Ameliyathane Hizmetleri

 

 – Elektronörofizyoloji İş ve Uğraşı Terapisi

 

 – İlk ve Acil Yardım İş Sağlığı ve Güvenliği

 

 – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Otopsi Yardımcılığı

 

 – Perfüzyon Teknikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği

 

 – Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ,

 

 – Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Bu Bölümde 2015-2016 eğitim yılı için sadece 11. sınıflara kayıt alınmaktadır.

SIGN UP NOW
TOP